1
2
3
4
5
6
7
Migraid Online - DANISH
Introduktion til MigrAID projektet
Chapter completed
Chapter completed

Try again
Starting next chapter

Kursus oversigt
MigrAID: Træning af Sociale Partnere i Etnisk Diversitet i SMV'er
Introduktion til MigrAID projektet implemented
IO1: En Komparativ Undersøgelse af Migranters Integration og Mangfoldighed i SMV'er
IO1: En Komparativ Undersøgelse af Migranters Integration og Mangfoldighed i SMV'er not started
IO2: TRÆNING I DIVERSITET: TRÆNINGSMANUAL
IO2: Introduktion implemented
Modul 1: introduktion, formål og regler not started
Modul 2: at forstå stereotyper og fordomme not started
Modul 3: at forstå diversitet not started
Modul 4: diskrimination not started
Modul 5: diversitet og økonomisk aktivitet not started
Modul 6: lovmæssige rammer not started
Modul 7: at promovere mangfoldighed og bekæmpe diskrimination not started
Modul 8: forholdet imellem arbejdsgivere og arbejdstagere, kollektiv forhandling og mangfoldighed not started
Modul 9: at forholde sig til og rapportere diskrimination not started
Modul 10: Opsummering not started
Modul 11: Evalueringer & konklusioner not started
IO2: træning i diversitet: træningsmanual not started
IO3: TRÆNINGSMATERIALE TIL ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSE (VET)
Modul 1: problemer med mangfoldighed og diskrimination på arbejdspladsen: definitioner og forklaring not started
Modul 2: eu’s politik og de europæiske institutionelle regler for at bekæmpe diskrimination not started
Modul 3: nationale institutionelle rammer og nationale aktørers initiativer i forhold til anti-diskr not started
Modul 4: arbejdsmarkedets parters bidrag til emnerne mangfoldighed og anti-diskrimination i eurupæis not started
Modul 5: færdigheder og evner indenfor mangfoldighedsledelse og forhandling not started
Modul 6: eksempler på gode metoder til håndtering af mangfoldighed i eu not started
Den komplette træningsmanual not started
IO4: TRÆNINGSMANUAL I MANGFOLDIGHEDSLEDELSE FOR SOCIALE PARTNERE
DAG 1: Mangfoldighedsbevidsthed not started
DAG 2: Diskrimination på arbejdspladsen og indvandrernes økonomiske integration not started
Dag 3. Mangfoldighedsledelse not started
Dag 4. Mangfoldighedsstyring i smv’er not started
Dag 5. Konfliktløsning på arbejdspladsen – i praksis not started
IO4 Komplet Træningsmanual not started
IO5: MANGFOLDIGHEDSGUIDE FOR SMV’ER
Mangfoldighedsguide for smv’er not started
IO6: KONFLIKTLØSNINGSSIMULATOR
Conflict MigrAID: Konfliktløsningssimulator not started